המילון המתקדם והמהיר בישראל!
מאושר על ידי משרד החינוך לכל תלמידי ישראל

wizcomtech

ניתן לרכוש בטלפון – 073-2906133
פתיחת האריזה
התחלת עבודה עם מתקן העזר
סריקה בעזרת מתקן העזר
סריקה ללא מתקן העזר