המילון המתקדם והמהיר בישראל!
מאושר על ידי משרד החינוך לכל תלמידי ישראל

wizcomtech

ניתן לרכוש בטלפון – 073-2906133

ניתן להוריד את המדריך למשתמש של קוויקשנרי TS כאן